Velkommen til Takstsamarbeidet

Vi setter pris på din bolig

Om oss

Om oss

Takstsamarbeidet ble etablert i 2014 og ble senere omdannet til et AS i 2015. Vi er et kontorfellesskap bestående av takstmenn fordelt utover Østfold, Akershus, Oslo og Nedre Romerike. Visjonen vår er å kunne tilby vår kompetanse til hele Norges befolkning.

Alle er sertifiserte i en takstorganisasjon enten NITO Takst, Byggmestrenes Takseringsforbund (BMTF) eller Norges Takseringsforbund (NTF). Vi har bred erfaring i taksering av boliger. Fagkyndig veiledning ved overtakelse av ny bolig, samt oppfølging i byggesaker.

Våre hovedmål er å gi kunden trygghet, faglig kompetanse og en god opplevelse.

Takstsamarbeidet AS. – Vi setter pris på din bolig.

Våre samarbeid

Eiendom

Trykk for å gå til Kjuus Eiendom

Takst

Trykk for å gå til Takstsamarbeidet

Vår takstmann

Karriere

Karriere

Har du lyst til å jobbe i et takstsamarbeid?

Vi er hele tiden på utkikk etter takstmenn med stå-på-vilje.

Takstsamarbeidet kan by på flere fordeler:

  • Opplæring
  • Felles markedsføring
  • Kvalitetssikring
  • Et spennende og utviklende arbeidsmiljø
  • Utviklingsmuligheter
  • Sosiale sammenkomster

Vi tar gjerne i mot henvendelser på mail eller telefon

Tjenester

Boligsalgsrapport

Les mer om den nye boligsalgsrapporten laget av NTF og NITO Takst på NTF sine hjemmesider. Boligsalgsrapporten er den beste garanti for problemfri omsetning av bolig. Målet med Boligsalgsrapporten er å skape trygghet for selger og kjøper. Det er alltid i begge parters interesse å unngå konflikter, og ha en felles forståelse for kontraktsinnholdet. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Verdi- og lånetakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Etter en grundig befaring av boligen med hensyn på den tekniske tilstanden lages det en Tilstandsrapport. Rapporten beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og/eller normale forventninger om tilstand etter slit og elde. En tilstandsrapport kan omfatte en del av eller hele bygningen (kilde: ntf.no).

Reklamasjonsrapport

Vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Reklamasjonsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor oppdraget er å foreta en vurdering av reklamerte forhold ved eiendommen i forbindelse med eierskifte. Oppdraget går ut på å vurdere de reklamerte forhold på stedet samt tilgjengelig teknisk saksdokumentasjon. 

Forhåndstakst

Rapporten er i prinsippet en normal verditakst, men den gjelder en ikke oppført bygning eller en ikke oppført del av en bygning. Vurderingene blir de samme som for verditaksten, men arealene beregnes på grunnlag av tegningene. Beskrivelsen lages etter anbudsdokumentene eller andre framlagte beskrivelser (kilde: ntf.no).

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån. Verktøyet for byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter (kilde: ntf.no).

Energimerking av boliger

Utfører enkel energimerking av alle typer boliger, dette er noe man kan bruke for å finne ut energibehovet til din bolig. Dette er også obligatorisk på boligomsetning (kilde: ntf.no).

Annet

Hvis du har spørsmål eller behov for hjelp av en byggfagkyndig, kan en takstmann være det rette valget. Ta kontakt for en uformell prat.

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Norges TakseringsForbund
Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Norges TakseringsForbund

NTF arbeidef for økt anvendelse av kvalifiserte, pålitelige og objektive takstfolk innen taksering.

Det Norske Veritas
Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

Det Norske Veritas

DNV er en uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø.

NITO Takst
NITO Takst

Norges største organisasjon for takstingeniører

NITO Takst

Norges største organisasjon for takstingeniører

Areal

BRUTTOAREAL (BTA); er areal av måleverdige deler begrenset av ytterveggs utside og til midt i vegg mot evt. naboleilighet eller fellesdel (for eksempel trapperom). hus.

BRUKSAREAL (BRA); er det areal som ligger innenfor omsluttende vegger (innside yttervegg og vegg mot evt. nabo eller fellesdel) fratrukket piper og kanaler som er over 0,5 kvadratmeter og vegger over 0,5m.

P-rom er bruksarealet av boligens primærdel, som betyr rom som stue, kjøkken, bad og andre rom man naturlig oppholder seg i.  

Dokumenter

Dokumenter

NØDVENDIGE DOKUMENTER TIL TAKSTEN

Foruten taksering av selve eiendommen skal takstmannen kontrollere hjemmelsdokumenter, eiendommens registerbetegnelse, eiendommens arealer samt andre dokumenter. Ved taksering er det en fordel at takstmannen får tilgang på nødvendige dokumenter. Når dokumentene foreligger ved befaring sparer oppdragsgiver både tid og eventuelle kostnader takstmannen har ved innhenting av nødvendig dokumentasjon.

FOR ENEBOLIGER/TOMANNSBOLIGER

Skjøte, eventuell festekontrakt, kjøpekontrakt, målebrev eller delingsforretning, situasjonskart, tegninger, oppgave over kommunale avgifter, forsikringspolise, ligningsverdi, tidligere takster mm.

FOR EIET SEKSJON:

Skjøte, kjøpekontrakt, tegninger, seksjonsbegjæring, fellesutgifter, siste årsberetning med regnskap for sameiet, ligningsverdi, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

FOR BORETTSLAG- OG AKSJELEILIGHETER: 

Adkomstdokumentetene (normalt deponert hos utlåner eller forretningsfører) evt. depoterklæring, kjøpekontrakt, siste årsberetning med regnskap, oppgave over andel fellesgjeld/formue (ligningsoppgave), husleie, tegninger, tidl. takst/salgsoppgave, samt hvem som er forretningsfører.

922 42 266
Langhusveien 264, 1405 LANGHUS